Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRASA NR. 1 "DO LĄDKA ZDROJU"

Trasa nr. 1  "Do Lądka Zdroju"
Stronie Śląskie – Strachocin – Stójków – Lądek Zdrój


Długość trasy: 6,3 km
Przybliżony czas przejazdu: ok. 45 min.
Stopień trudności: łatwa, trasa rekreacyjna,
Nawierzchnia: gruntowa, asfaltowa, tłuczniowa


Przebieg trasy:

Rozpoczynamy spod Urzędu Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim - ulica Sportowa. Jedziemy w kierunku północnym, do ulicy Kościuszki. Mijamy skrzyżowanie i skręcamy w pierwszą w prawo ulicę dochodząca do Kościoła Parafialnego. Jedziemy kawałek ulicą Kościelną do następnego skrzyżowania, tam skręcamy w lewo w Górną. Jesteśmy na terenie wsi Strachocin, przylegającej od północy do miasta. Dolina rzeki Białej Lądeckiej jest tu rozległa. Łagodne skłony porośnięte łąkami oraz zagrodowa zabudowa składają się na piękny obraz wiejski. Na zakręcie w prawo, a później w lewo i jeszcze kilkaset metrów drogą asfaltową, która przechodzi w polną o utwardzonej nawierzchni. Miła i przyjemna jazda przebiega cały czas doliną rzeki. Trzymamy się głównego duktu. Po drugiej stronie rzeki widoczne pasma Krowiarek (wzniesienia sięgają 640 - 690 m) Wkrótce droga wchodzi w lasek i biegnie wzdłuż linii kolejowej. Poniżej Kuźniczej Góry kończy się odcinek stroński, a zaczyna granica Gminy Lądek Zdrój. Aby dojechać do Lądka trzeba przejechać jeszcze wieś Stójków (za torami kolejowymi w prawo, a potem w lewo). Za Stójkowem droga dochodzi do obwodnicy. Możemy obrać dwa kierunki. W lewo dojedziemy do centrum Lądka, skręcając w prawo dostaniemy się do części uzdrowiskowej.

Ciekawostki na trasie:

Obecny Urząd Miasta i Gminy Stronie Śląskie to dawny zespół dworski, który był siedzibą właścicieli dóbr ziemskich i centrum administracyjnym. Budynek wzniesiono jako pałac letni wykorzystywany przez rodzinę królewny niderlandzkiej Marianny Orańskiej.
Herb Królewny Marianny Orańskiej z końca XIX w. możemy oglądać na fasadzie budynku przy ul. Kościuszki 60.
Naprzeciw Urzędu Miasta (przy kościele Zmartwychwstania Pańskiego) stoi barokowa kolumna wotywna z 1672 r. ufundowana przez ówczesnego sędziego Wolfa. Dekoracja rzeźbiarska przedstawia sceny biblijne, portrety biskupów i papieży. Całość zdobiona motywem winorośli i ptaków.
Kościół Parafialny pw. MB Królowej Polski i Św. Maternusa. Pierwotny, drewniany wzmiankowano w 1264 r. Obecny powstał w wyniku przebudowy gotyckiego na barokowy w 1732 r. Jest to budowla bazylikowa, trójnawowa z emporami i prezbiterium zakończonym półkoliście, przykryta sklepieniem kolebkowym, pokrytym freskami. Wejście zdobi kamienny kartusz herbowy fundatora wieży i wnęka z figurą Chrystusa, nad którą wznosi się wieża z dzwonem. Wewnątrz znajduje się bogate wyposażenie, głównie barokowe i barokowo - klasycystyczne z XVIII w. Barokowy ołtarz z ok. 1770-80, polichromowane ołtarze boczne z ok. 1745 r., kamienna chrzcielnica. Przy kościele znajduje się barokowa figura Św. Jana Nepomucena z XVIII w. oraz kapliczka i nagrobek rodziny von Losky, założycieli huty szkła kryształowego w XIX w.
Huta Szkła Kryształowego "Violetta", której wyroby znane były na całym świcie, niestety nie jest już udostępniana do zwiedzania, została zamknięta w grudniu 2018 roku. Wszystkie budynki huty wraz z zabytkową wieżą ciśnień w kształcie grzyba zostały wyburzone. Obecnie prowadzone są starania przez Gminę Stronie Śląskie, które mają na celu stworzenie MUZEUM HUTNICTWA. 

Mapa trasy JPEG5721_mapa.jpeg
 

Wersja XML