Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIA - PROJEKT "POLSKO - CZESKIE STRONIE ART" - 2018

 

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w ramach projektu „ Polsko – Czeskie StronieArt” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, zaprasza do składania ofert na polsko – czeskie zajęcia artystyczne dla seniorów oraz zajęcia językowe dla dorosłych.

Brak opisu obrazka

PDFPROTOKÓŁ Z ROZPOZNANIA CENOWEGO - zajecia językowe.pdf
PDFPROTOKÓŁ Z ROZPOZNANIA CENOWEGO - zajecia językowe.pdf

PDFPROTOKÓŁ Z ROZPOZNANIA CENOWEGO - zajecia taneczne.pdf
PDFPROTOKÓŁ Z ROZPOZNANIA CENOWEGO - zajecia taneczne.pdf

PDFPROTOKÓŁ Z ROZPOZNANIA CENOWEGO - zajecia teatralne.pdf
PDFPROTOKÓŁ Z ROZPOZNANIA CENOWEGO - zajecia teatralne.pdf

PDFPROTOKÓŁ Z ROZPOZNANIA CENOWEGO - zajecia wokalne.pdf
PDFPROTOKÓŁ Z ROZPOZNANIA CENOWEGO - zajecia wokalne.pdf

 

Wersja XML