Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WIECZÓR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W CETIK-U

             WIECZORU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W TRZECH AKTACH

  1. „ARTYSTYCZNY” – NA WESOŁO - przygotowana przez organizacje „teatralna scenka” pod kierunkiem Pauliny Bagińskiej. 
  2. „HISTORYCZNY” – prezentacja multimedialna związana z historią/znaczeniem działalności organizacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, z przykładami z Polski i z zagranicy
  3. „BANKIETOWY” – symboliczny poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Samorządowych oraz prezentacja organizacji przy stolikach.
Wersja XML