Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SZLAKI PIESZE - PROPOZYCJA WYCIECZEK GÓRSKICH

SZLAKI TURYSTYCZNE W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE

 


"Wokół Stronia Śląskiego"  (pętla) - polecamy turystom i mieszkańcom Stronia ŚL., Strachocina, Goszowa i Młynowca. Długość trasy 6,5 km. Czas przejścia ok. 2 h.

JPEGGminnySzlakPieszynr1WokolStroniaSlaskiego.jpeg


"Na Sedlo Peklo - w kierunku Nyznerowskich Wodospadów" (szlak liniowy, start i zakończenie: Bielice-kościół)- polecamy turystom i mieszkańcom miejscowości w Dolinie Białej Lądeckiej. Długość trasy 10 km. Czas przejścia ok. 3,5 h.

JPEGGminnySzlakPieszynr2NaSedloPeklo.jpeg


Żółty - Stronie Śląskie - Kletno - Hala pod Śnieżnikiem - Śnieżnik (czas przejścia około 4 godz.)

To zdecydowanie najczęściej uczęszczany szlak ze Stronia Śląskiego. Początek na przytanku PKS ul. Kościuszki, następnie przy Urzędzie Miejskim szlak skręca w ulicę Sportową. Po prawej stronie mijamy dawny poewangelicki kościół z 1915 roku. Po minięciu tamy (po lewej stronie) idziemy prosto w kierunku zalewu w Starej Morawie. Po minięciu zalewu skręcamy w prawo w boczną kamienną drogę, która doprowadza do  zabytkowego Wapiennika "Łaskawy Kamień", przed Wapiennikiem skręcamy w prawo w wąską asfaltową drogę odchodzącą w kierunku nieczynnego kamieniołomu "Na Krzyżniku". Po przejściu około 0,5 km. skręcamy w lewo w boczną kamienistą drogę, dochodzimy do przekaźnika. Następnie dalej zboczem Janowca dochodzimy do Kletna i drogą asfaltową do Jaskini Niedźwiedziej. Dalej szlak wiedzie tzw. Gęsią Gardzielą do skrzyżowania ze znakami czerwonymi z Czarnej Góry. I dalej kamienistą drogą na Halę pod Śnieżnikiem do schroniska PTTK. Od schroniska na szczyt Śnieżnika /1425 m npm. / około 30 minut. Bezleśna kopuła skąd roztacza się rozległa panorama Sudetów po Karkonosze i Masyw Wysokiego Jesenika. Przy dobrej widoczności mozna zobaczyć Śnieżkę, najwyższy szczyt w Sudetach.
 


 

Żółty - Stronie Śląskie - Przełęcz Dział - Czernica - Płoska - Bielice (czas przejścia około 5 godz.)

Bardzo ciekawy szlak prowadzący przez mało znane zakątki Gór Bialskich. Szlak zaczyna się w Stroniu Śląskim na przystanku PKS ul. Kościuszki, dalej w lewo przez most na rzece Morawce i ulicą Mickiewicza dochodzimy do Goszowa. Za znakami skręcamy w prawo przez mostek na rzece Białej Lądeckiej. Po kilkunastu minutach skręcamy lekko w lewo w Dolinę Popówki. Następnie trawersujemy Łysiec. Dochodzimy do Przełęczy Dział (922 m. npm.). Dochodzimy do punktu węzłowego szlaków. Dalej szlakiem żółtym skręcamy w lewo do góry na Czernicę (1083 m. npm.). Grzbietem Czernicy dochodzimy do Płoski (1035 m. npm.), a potem lasem w dół do szosy do Bielic, gdzie spotykamy znaki zielone i z nimi do wsi.


Zielony - Stronie Śląskie - Przełęcz Puchaczówka -Czarna Góra - Igliczna - Międzygórze (czas przejścia około 4 godz.)

Początek szlaku na byłej stacji PKP, dzisiaj CETiK, ulicą Kościuszki dochodzimy do ulicy Kościelnej i dalej do góry, obok kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa. Dalej wąską uliczką Turystyczną dochodzimy do Stronia Wsi. Mijając wyrobisko kamieniołomu dochodzimy do Przełęczy „Za Chłopkiem” gdzie spotykamy znaki czerwone z Lądka Zdroju. Idąc dalej za znakami zielonymi mijamy krzyż, a potem kapliczkę przy drodze asfaltowej do Bystrzycy Kł. Razem ze znakami czerwonymi wspinamy się zboczem Czarnej Góry na szczyt (1205 m. npm.) skąd roztacza się wspaniały widok na Stronie Śl., Lądek Zdrój, Góry Złote, Góry Bialskie. Schodzimy w dół na Przełęcz Pod Jaworową Kopą. I dalej zielonym szlakiem skręcamy w prawo i lasem dochodzimy do szczytu Lesieniec (868 m. npm.), aby wreszcie dotrzeć do Iglicznej (845 m. npm.) gdzie znajduje się Sanktuarium Maria Śnieżna oraz schronisko. Szlak zielony dalej prowadzi w dół dosyć stromo do zapory na rzece Wilczka i dalej do Międzygórza.


  Brak opisu obrazka Bielice (przystanek autobusowy poniżej leśniczówki) - Nowa Biela (leśne stawy retencyjne) - Dolina Białej Lądeckiej - Długi Spław - granica państwa - Palaš (1021 m n.p.m.) - Horský hotel Paprsek,  8 km

Nowy szlak, oznakowany w 2017 r. Szlak transgraniczny, łączący wieś Bielice z górskim schroniskiem Paprsek po czeskiej stronie gór. Szlak biegnie z górnych Bielic szeroką leśną drogą wzdłuż Doliny Białej Lądeckiej, przez Nową Bielę (leśne stawy retencyjne) do Długiego Spławu (Dukt nad Spławami), dalej ścieżką przez świerkowy młodnik do granicy państwa i ponownie leśną drogą do polany Palaš i schroniska Paprsek. Szlak jest łagodny, bez stromych podejść, prowadzi wzdłuż jednej z najpiękniejszych w Sudetach dolin rzecznych. Czas przejścia ok. 2,5 godz.


Szlaki turystyczne z okolic Stronia Śląskiego

Niebieski - Lądek Zdrój - Trojak (766 m. npm.) - Zamek Karpień - Stary Gierałtów (przystanek PKS) - przejście ok. 3 godz.

Jest to fragment międzynarodowego szlaku turystycznego ATLANTYK - MORZE CZARNE E3. Na podanym odcinku biegnie przez Góry Złote, a dalej Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika.

Niebieski - Przełęcz Puchaczówka - Międzygórze - czas przejścia ok. 2 godz.

Zielony - Bielice - Iwinka (1047 m. npm.) - Rudawiec (1106 m. npm.) - Przełęcz Płoszczyna (817 m. npm.) - Dziczy Grzbiet - Śnieżnik (1425 m. npm.) - Hala pod Śnieżnikiem (1218 m. npm.) - czas przejścia ok. 7 godz.

Trasa malownicza, niezwykle atrakcyjna widokowo, biegnąca szlakiem granicznym przez Góry Bialskie (z Puszczą Śnieżnej Białki), przez Przejście Graniczne „małego ruchu granicznego” z Czechami na Przełęczy Płoszczyna. Ciekawe i trudne podejście na Śnieżnik.

Czerwony - Przełęcz Gierałtowska - Czernica (1083 m. npm.) - Przełęcz Sucha (1006 m. npm) - czas przejścia ok. 4 godz. Początek szlaku w Górach Złotych przy granicy Państwa, następnie wchodzimy w Góry Bialskie. Jest to szlak łącznikowy nie będący częścią Głównego Szlaku Sudeckiego.

Żółty - Bolesławów - Kamienica - Głęboka Jama - czas przejścia ok. 2 godz.

Żółty - Bolesławów - Przełęcz Płoszczyna - czas przejścia ok. 1,5 godz.

Czerwony - Hala pod Śnieżnikiem - Żmijowiec (1155 m. npm.) - Czarna Góra (1205 m. npm.) - Przełęcz Puchaczówka (864 m. npm.) - Lądek Zdrój - czas przejścia ok. 5 godz. Najbliższy odcinek Głównego Szlaku Sudeckiego - Świeradów Zdrój - Paczków.


 

Wersja XML