Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MULTIMEDIALNE SPOTKANIE POETYCKIE Z EDYTĄ KULCZAK

Brak opisu obrazka

Edyta Kulczak, absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu, nauczyciel, wychowawca, poetka, krytyk literacki (recenzje publikowane w Latarni Morskiej, Toposie, na portalach pisarze.pl, poeci-polscy oraz w Akancie, Protokole Kulturalnym, Frazie, Elewatorze, Wielkopolskim Widnokręgu).
Autorka czterech książek poetyckich (Anioły nie zawsze są białe 2009, Kołysze się w tobie huśtawka 2014, www.john 2018, Projekcja obrazów 2020). Ostatnio, w grudniu 2021 tomik www.john ukazał się w ukraińskim przekładzie we Lwowie (tł. Olga Kis). Książki doczekały się wielu znaczących recenzji (publikacje w Migotaniach, Akancie, Toposie, na portalach pisarze.pl oraz poeci-polscy.pl, w Protokole Kulturalnym, Gazecie Kulturalnej, Latarni Morskiej, Elewatorze, włoskim miesięczniku literackim L’age D’or).
Uczestniczka działań wydawniczych indywidualnych i zbiorowych ZLP, Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki” i innych (konsultacje literackie, korekta i redakcja).
Członek zarządu ZLP o/Wielkopolski, członek komisji kwalifikacyjnej przy Zarządzie Głównym ZLP w Warszawie. Członek komisji weryfikacyjnej konkursów poetyckich o zasięgu ogólnopolskim.
Współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w Poznaniu w roku 2018, 2019, 2020, 2021 odpowiedzialna za współpracę z instytutami filologicznymi UAM, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, realizująca program zagadnień interdyscyplinarnych.
Uczestniczka festiwali i konferencji literackich oraz naukowych organizowanych przez zagraniczne stowarzyszenia literackie i instytuty uniwersyteckie (Kijów 2018, Drezno 2018, Bari 2019, Lwów 2019, Rennes 2021), promująca kulturę polską poza granicami kraju.
Animatorka kultury (prowadzenie spotkań poetyckich z poetami polskimi, poetyckie lekcje w szkołach w Polsce i za granicą, także w instytutach filologicznych UAM). Rozmowy radiowe na łamach audycji Pocztylion Literacki Radia Emaus z artystami (z artystą malarzem prof. Norbertem Skupniewiczem, artystą malarzem Witoldem Zakrzewskim).
Redaktor naczelny kwartalnika „Wielkopolski Widnokrąg”, projektu kulturalno-literackiego finansowanego przez Departament Kultury Marszałka Wielkopolskiego.
Instruktorka prowadząca zajęcia poetyckie warsztatowe dla seniorów – współpraca w Akademii Senioralnej z Jeżyckim Centrum Kultury w Poznaniu (wrzesień- listopad 2020, kwiecień – maj 2021, wrzesień- listopad 2021) oraz podczas Targów Poznańskich „Viva Seniorzy” (2017) oraz zajęć literackich dla młodzieży Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu
Uczestniczka spotkań autorskich w wielu miastach polskich (Poznań – Biblioteka Raczyńskich, Piwnica Duchowa w kościele Karmelitów Bosych, Klub Literacki Dąbrówka, Poema Cafe, Biblioteka Uniwersytecka; Włocławek (Biblioteka Główna), Piastów (Dom Kultury), dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, pałac w Popowie, biblioteka w Kęsowie) i za granicą (Drezno, Budziszyn (Niemcy), Barii (Włochy), Kijów, Lwów - Ukraina).
Jej wiersze przetłumaczono na wiele języków. Utwory publikowano w prasie literackiej polskiej i zagranicznej, wielu antologiach i publikacjach zbiorowych oraz wykorzystywane w audycjach radiowych poznańskiego Radia Emaus i Radia Poznań. Także w spektaklu słowno-muzycznym „Pasja” zrealizowanym przez autorkę i muzyka Macieja Wochowskiego, wystawianym wielokrotnie w kościołach w Poznaniu (Wielki Tydzień 2008 rok i 2009).
Strona autorki: www.edytakulczak.pl
 

Wersja XML