Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WARSZTATY W CETIKU/BIBLIOTECE MIEJSKIEJ CETIK

         WARSZTATY W CETIK-U/BIBLIOTECE MIEJSKIEJ CETIK

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach odbywających się w CETiKu:
 

Ponadto w Centrum odbywają się spotkania:

Szczegółowa informacja o wszystkich imprezach organizowanych przez CETiK dostępna jest pod numerem telefonów:
74 8143 205 i 74 8143 242.

Wersja XML