Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strachocin - historia/atrakcje

STRACHOCIN  to jedna z najstarszych wsi na Ziemi Kłodzkiej. Jej powstanie datuje się na 1264 r. Powstanie Strachocina wiązało się prawdopodobnie z rozwojem górnictwa i hutnictwa żelaza. W 1520 r. na terenie wsi powstała pierwsza kuźnica. W XVIII stuleciu rozwinęły się na terenie wsi rzemiosła i przemysł szklarski. W następnym stuleciu wieś została uprzemysłowiona .
W pierwszej połowie XIX w. powstała w Strachocinie nowoczesna huta żelaza. Wytapiano w niej żelazo z rudy wydobywanej w Siennej i Janowej Górze. Huta działała w latach 1864-1865. Później na jej terenie powstała siedziba Nadleśnictwa Wschodniego.
W 1864 r. powstała huta szkła kryształowego „Violetta”, założona przez rodzinę von Losky. Huta szkła znajduje się w obrębie Stronia Śląskiego i produkuje znane na całym świecie wyroby kryształowe.

Wersja XML