Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bolesławów - historia/atrakcje

BOLESŁAWÓW (niem. Wilhelmsthal) – wieś położona  w gminie Stronie Śląskie w dolinie pomiędzy Masywem Śnieżnika a Górami Bialskimi, u zbiegu rzek Morawka i Kamienica. Bolesławów jeszcze w XIX w. posiadał prawa miejskie. Obecnie o tym przypomina mały rynek w centrum wsi, będący dla niezorientowanych w historii turystów czymś szokującym. W XVI w. powstało tutaj miasto górnicze związane z wydobywaniem rud srebra i żelaza. Tutejsze złoża nie okazały się jednak wystarczające do długiej eksploatacji. Późniejsza wojna 30-letnia wystarczyła do tego, aby miasto podupadło. W 1892 r. utraciło ostatecznie prawa miejskie.
Dzisiaj Bolesławów jest małą atrakcyjnie zlokalizowaną wsią pomiędzy Masywem Śnieżnika a Górami Bialskimi. Związany jest także ze Stacją Narciarską Kamienica poprzez jeden wyciąg, który zjeżdża po zboczach działu górskiego od strony Bolesławowa. Nad wsią spora stacja narciarska z ciekawie rozwiązanym systemem tras zjazdowych poprowadzonych w dwie strony stoku G. Zawada. Z Bolesławowa prowadzą szlaki turystyczne na Śnieżnik i do rezerwatu Nowa Morawa oraz droga do turystycznego przejścia granicznego na Przełęczy Płoszczyna.


ZABYTKI:

Wersja XML