Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA!!! FUNDUSZ LOKALNY MASYWU ŚNIEŻNIKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

      Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w imieniu Kapituły Funduszu Wieczystego im. Marianny Orańskiej ogłasza konkurs

 dla

osób dorosłych (50+) mieszkających na terenie 4 gmin masywu Śnieżnika: Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego, których pasje i hobby artystyczne na takie wsparcie zasługują

 

  • Wypełniony i podpisany wniosek (zobacz: załączony formularz) o sfinansowanie przedsięwzięcia można składać do 30 kwietnia 2014 r.: e-mailem na adres lub pocztą na adres: Biuro Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Woj. Polskiego 18
  • Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Kapitułę Funduszu Wieczystego im. Marianny Orańskiej.
  • Pula środków na sfinansowanie przedsięwzięcia/ przedsięwzięć wynosi 7000 zł.

Lista Laureata/ Laureatów zostanie umieszczona na stronie www.flms.pl do 15 maja 2014 r.

DOCXkonkurs dla 50+.docx

 

Wersja XML