Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POLSKO-CZESKA EKSPRESJA TANECZNA NAD ZALEWEM W STAREJ MORAWIE

12 lipca 2014 r. zapraszamy na imprezę „Polsko – Czeska Ekspresja Taneczna” nad Zalewem w Starej Morawie. Motywem przewodnim polsko – czeskiego spotkania plenerowego będzie taniec. Uczestnicy przeniosą się w świat baletu, salsy oraz zumby. Na plaży zaprezentują się uczestnicy wcześniej przeprowadzonych polsko – czeskich warsztatów tanecznych, którzy przygotują układy choreograficzno – taneczne. Uczestnicy warsztatów będą uczyć chętnych podstawowych kroków baletu, salsy i zumby, które potem wezmą udział w konkursie na najładniejszy taniec w tych trzech kategoriach. Zostanie również podjęta próba ustanowienia rekordu największej ilości osób tańczących ZUMBĘ na plaży na pograniczu. Imprezie towarzyszyć będą liczne konkursy i atrakcje dla dzieci. Gwiazda wieczoru będzie Halina Mlynkova.

Brak opisu obrazka
„Projekt Polsko – Czeska Stacja Sztuka współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013” „Przekraczamy granice”


Brak opisu obrazka

Wersja XML