Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROGRAM "RÓWNAĆ SZANSE 2014" - REGIONALNY KONKURS GRANTOWY

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umie...jętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2015 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.
Link do strony: http://rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/2073

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML