Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIA OFERTOWE- 2017

Centrum Edukacji, Turystyki i  Kultury w Stroniu Śląskim w ramach projektu "25 lat współpracy Stronie Śląskie - Stare Mesto" współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie polsko-czeskich warsztatów: filcowania na sucho i robienia biżuterii dla dorosłych.

Brak opisu obrazka

PDFzapytanie ofertowe warsztaty filcowania na sucho.pdf

PDFprotokół z wyboru ofert - filcowanie na sucho.pdf


PDFzapytanie ofertowe warsztaty robienia biżuterii .pdf

PDFprotokół z wyboru ofert - robienie biżuterii.pdf
 

 

 

Wersja XML