Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW BOŻONARODZENIOWYCH

W dniu 7 grudnia 2016 roku w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim  w Stroniu Śląskim odbyło się posiedzenie Jury Rodzinnych Konkursów Bożonarodzeniowych, 
Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący:
P. Dariusz Chromic – Zastępca Burmistrza Stronia Śląskiego
Członkowie:
P. Celina Chęś - Drańczuk – dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim
P. Jakub Chilicki – dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim


 

DOCXPROTOKÓŁ Z ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO BOŻONARODZENIOWGO.docx

Wersja XML